NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
měsíčník
Časopis vycházející jednou měsíčně s možnou výjimkou jednoho dvou měsíců (v létě).
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000998.htm ]