NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
moravikum
Dokument vydaný na území Moravy nebo pojednávající o Moravě z hlediska zeměpisného, historického, uměleckého nebo etnografického.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:65]
[JAVORČÍKOVÁ-1976]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001001.htm ]