NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
multiplikát
triplikát
Třetí a další shodný exemplář určité publikace, tj. exemplář téhož vydání, vyrobený toutéž reprodukční technikou a z téhož materiálu, vytištěný týmž typem písma, stejných rozměrů a vnější úpravy.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:65,31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001002.htm ]