NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neperiodická příloha
Příloha k periodické publikaci vydaná jednorázově, bez záměru pokračovat.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:81]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001004.htm ]