NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neperiodická publikace
neperiodický dokument
Publikace vydaná jako ukončený celek, zpravidla najednou, popř. též postupně, po jednotlivých částech, přičemž počet částí a lhůta dokončení celku jsou obvykle určeny předem.
[HLAVATÁ-1979:88]
[HARRODS-2000:525]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001005.htm ]