NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazová příloha
Obraz, kresba, fotografie nebo jiné grafické zobrazení, které je součástí dokumentu, v zájmu vyšší kvality reprodukce vytištěné obvykle na odlišném papíru; obrazová příloha zpravidla není zahrnuta do stránkování či číslování listů dokumentu nebo má samostatné označení posloupnosti.
[ČSN ISO 5127-3A:3.2.3.5-14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001008.htm ]