NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obrazová publikace
Neperiodická či periodická publikace obsahující převážně obrazový materiál se stručným či minimálním textem (vysvětlujícím nebo jen rámcovým).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:83]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001009.htm ]