NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oficiální dokument
správní dokument, vládní dokument
Dokument vydaný orgány státní moci a správy či dalšími korporacemi při výkonu povinností uložených zákonem či obdobným právním aktem.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001012.htm ]