NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oficiální publikace
neoficiální publikace (ant.)
Seriálové či neperiodické dokumenty vydané zákonodárnými, vládními a jinými administrativními orgány (od centrálních po krajské) a jejich institucemi s rozhodovací pravomocí; státní nebo národní bibliografie, národní příručky, sbírky zákonů a nařízení, rozhodnutí soudů a ostatní obdobné publikace, vydávané z příkazů a nákladem orgánů státní moci. Z hlediska bibliografického zpracování jakákoli publikace vydávaná nebo financovaná vládní agenturou, včetně mezinárodních vládních organizací.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:83]
[UNIMARC-1996:100-5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001013.htm ]