NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepravé periodikum
dílo na pokračování (nevh.), pokračovací publikace (nevh.)
Dokument postupně vydávaný s úmyslem stálého pokračování a s předem neurčenou periodicitou; je vydáván zpravidla organizacemi, korporacemi a institucemi odborného nebo vědeckého zaměření a je charakterizován společným názvem, společnou rámcovou formální a grafickou úpravou a označováním pořadí jednotlivých dokumentů.
[HLAVATÁ-1979:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001014.htm ]