NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
partitura
Notový zápis hudebního díla (včetně příslušného textu), v němž jednotlivé instrumentální nebo vokální party jsou uvedeny ve vertikálním uspořádání, aby mohly být sledovány souběžně.
[HARRODS-2000:652-653]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001018.htm ]