NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patentová listina
Úřední dokument o udělení patentu popisující vynález a vymezující patentová práva držitele patentu. Informace o patentových listinách přinášejí např. věstníky příslušných národních patentových úřadů.
[ZÁKON-527/1990]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001021.htm ]