NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patentový spis
spis přihlášky vynálezu
Spis vedený národním patentovým úřadem (v České republice Úřadem průmyslového vlastnictví) k celému životnímu cyklu patentu - zejména k přihlášce, schvalovacímu řízení, udělení patentu a k licencím.
[VYHLÁŠKA-550/1990]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001022.htm ]