NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
periodikum
periodická publikace
Dokument vydávaný postupně v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování, např. noviny, časopisy, periodické sborníky.
[HLAVATÁ-1979:104]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001023.htm ]