NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
personália
Souhrnné označení publikací vážících se k životu a činnosti určité skutečné osoby, včetně materiálu jí věnovaného (např. biografie, vzpomínky, korespondence, deníky, oslavné sborníky, nekrology, personální bibliografie atd.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001024.htm ]