NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plakát
Velký, zpravidla jednolistový výtvarně zpracovaný grafický dokument s tiskem po jedné straně (někdy s volným místem pro doplnění informace) informačního, reklamního nebo ideologicky apelativního charakteru určený k prezentaci na veřejném místě.
[HLAVATÁ-1979:106]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001025.htm ]