NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pokračující informační zdroj
Druhové označení pro každý informační zdroj docházející do knihovny postupně (po svazcích, číslech, sešitech, aktualizacích - např. periodika, vícesvazková díla, edice, sešitově vydávané slovníky, aktualizace pro tištěné databáze i aktualizované databáze na CD-ROM atd.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:83]
[PĚNKAVOVÁ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001027.htm ]