NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
populárně naučná literatura
Díla s odbornou tematikou, jejichž výklad je zaměřen na čtenáře, kteří nemají speciální znalosti v příslušném oboru.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001028.htm ]