NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pornografická literatura
pornografie
Literatura s obscénním či lascivním obsahem zaměřeným primárně na zobrazování a popis sexuality bez literárních, uměleckých či výchovných hodnot.
[HARRODS-2000:578]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001029.htm ]