NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průmyslový vzor
Právní institut ochrany vzhledu výrobku nebo jeho části jako předmětu duševního vlastnictví.
[ZÁKON-527/1990]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001030.htm ]