NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pouťový tisk
Historický dokument, zpravidla drobný tisk náboženského nebo světského obsahu, vydávaný pro stánkový prodej v pouťových místech nebo na jarmarcích, např. kramářské písně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001031.htm ]