NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
programovaná příručka
Učební pomůcka uspořádaná jako posloupnost lekcí, kdy tempo jejich zvládnutí určuje student: pokud reaguje správně na jednotlivé kroky a tím ukazuje, že předloženou látku pochopil, postupuje dále; pokud reaguje nesprávně, přidá se další výuka a cvičení, dokud látka není zvládnuta.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001034.htm ]