NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příležitostné periodikum
Periodikum vydávané jen po určitou, zpravidla předem stanovenou dobu, např. během trvání konference, výstavy, veletrhu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:73]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001035.htm ]