NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
příloha
1. Samostatný dokument periodického nebo neperiodického charakteru vložený do periodika a distribuovaný pouze s ním za zvláštní cenu nebo zdarma (např. příloha v časopisech nebo novinách, tiskovina nebo elektronický či zvukový dokument aj.). - 2. Doplňující text či jiná forma sdělení zařazená v závěrečné části dokumentu a obsahující informaci k osvětlení či dokumentaci širšího základu předmětu hlavní části dokumentu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:81]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001036.htm ]