NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
publikace časové povahy
tiskovina časové povahy
Dokument aktuálního významu s předpokladem rychlého zastarání informací, většinou malého rozsahu, např. brožury, letáky, jízdní řády, divadelní programy apod.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:82]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001038.htm ]