NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
recenze
Kritická analýza jednoho nebo několika dokumentů. V závislosti na hloubce, příp. šíři svého zpracování může získat samostatný vědecký význam.
[ČSN ISO 5127-3A:3.3.1-09]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:84]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001039.htm ]