NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální periodikum
Periodikum zabývající se problematikou určitého regionu, k němuž se váže a pro jehož publikum je určeno.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:192]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001040.htm ]