NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
regionální publikace
Publikace jež se váže k určitému místu, popř. též k jeho okolí, a to svým předmětem, vznikem (tématem bývají místní dějiny, vlastivědné studie, personália významných regionálních osobností apod.) a autory.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001041.htm ]