NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ročník periodika
Roční komplet periodika - soubor všech čísel periodika vydaných během jednoho roku (podle rozvržení vydavatele).
[HLAVATÁ-1979:125]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001043.htm ]