NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
seriálová publikace
seriálový dokument
Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech po sobě následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení. Zahrnují zejména časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických publikací.
[ČSN ISO 3297-2000:čl.3.3]
[ČSN ISO 690-1996:3.12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001045.htm ]