NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
seriálovost
Vlastnost dokumentů, která se vztahuje ke způsobu jejich vydávání z hlediska časové posloupnosti. Na základě seriálovosti se dokumenty rozdělují na statické, tj. dokumenty, které nemají žádnou seriálovost (např. monografie, mapy, zvukové nahrávky apod.), postupně vydávané (např. seriály, edice, seriálové doplňky monografií aj.) a integrující (např. publikace z volných listů, databáze, informační zdroje na webových serverech).
[PĚNKAVOVÁ-2000]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001046.htm ]