NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
silesiakum
Dokument vydaný na území Slezska nebo pojednávající o Slezsku z hlediska zeměpisného, historického, uměleckého nebo etnografického.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[JAVORČÍKOVÁ-1976]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001047.htm ]