NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skriptum
Prozatímní učební text, rozmnožený většinou jednoduchou technikou, určený pro vysokou školu, kde má zpravidla dočasně nahradit chybějící vysokoškolskou učebnici.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001048.htm ]