NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální druh dokumentu
Jakýkoli jiný druh dokumentu než knihy: seriálové publikace, rukopisy, hudebniny, mikrografické dokumenty, kartografické, audiovizuální a elektronické dokumenty.
[ČSN ISO 2789-1997:2.2.213]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001051.htm ]