NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
srovnávací studie
Studie podávající přehled a porovnává stav řešení daného problému v různých zemích, v různých podmínkách apod.
[HLAVATÁ-1979:157]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001052.htm ]