NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
studijně rozborová zpráva
rozborová zpráva
Zpráva hodnotící dosažené výsledky na předmětném úseku vědeckého, příp. technického poznání, a dodávající tak další podklad pro rozhodování o dalším postupu ve vědecké, technické, řídící nebo jiné odborné činnosti.
[HLAVATÁ-1979:163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001053.htm ]