NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
technický výkres
Výkres nakreslený podle zásad technického kreslení.
[HLAVATÁ-1979:170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001058.htm ]