NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskovina
1. V širším slova smyslu dokument, text, vyobrazení nebo hudebnina rozmnožené tiskem, elektrostatickým procesem nebo jiným mechanickým či chemickým způsobem ve větším počtu exemplářů. - 2. V užším slova smyslu polygrafický výrobek, zhotovený jakoukoli tiskovou technikou, jehož základním znakem je zpracování mechanickým tiskem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[HLAVATÁ-1979:173-174]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001059.htm ]