NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
učebnice
Dokument sledující didaktické cíle a podávající výklad poznatků z určité teoretické nebo praktické oblasti. Většinou je určený vymezeným skupinám uživatelů. V praxi se uplatňují čtyři základní modely učebnice, a to tradiční, programová, problémová a kombinovaná učebnice.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:107]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001062.htm ]