NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úřední dílo
Dílo, na něž se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Jde zejména o právní předpisy, rozhodnutí, veřejné listiny, veřejně přístupný rejstřík, sněmovní a senátní publikace, obecní kroniky aj.
[AZ-2000:§3-a]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001064.htm ]