NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úřední tisk
Tiskovina, jejíž obsah je výsledkem úřední činnosti, např. věstník ústředního úřadu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001065.htm ]