NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vědecká literatura
Literatura, jež přináší nejnovější vědecké poznatky z určitého vědního oboru či disciplíny nebo shrnuje výsledky dosavadního vědeckého bádání; je určena kvalifikovaným čtenářům.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001066.htm ]