NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vědecko-technická zpráva
Dokument popisující postup nebo výsledky vědeckého nebo technického výzkumu nebo stav řešení vědeckého nebo technického problému.
[ČSN ISO 5966:čl.4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001068.htm ]