NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vědecký časopis
Časopis s cílovým segmentem čtenářů v oblasti vysokých škol a vědeckého výzkumu; často je produktem určité akademické společnosti nebo vědeckého ústavu.
[HARRODS-2000:433]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001069.htm ]