NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
věstník
úřední věstník
Časopis, v němž se uveřejňují vyhlášky, instrukce, oznámení, pokyny nebo organizační sdělení ústředního orgánu státní správy.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001070.htm ]