NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyhláška
1. Normativní právní akt vydaný vládou nebo ústředními orgány státní správy (ministerstvy, úřady) na základě zmocnění zákonem k provedení zákona nebo vládního nařízení a v jejich mezích.
[HLAVATÁ-1979:193]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001072.htm ]