NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výroční zpráva
Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku činnosti nebo hospodaření úřadů, podniků a organizací za uplynulé referenční období.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:119]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001073.htm ]