NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akademický slovník
Druh slovníku sestavený akademickým autorským kolektivem v rámci zpravidla dlouhodobého výzkumného projektu nebo dílo akademické instituce, pověřené kodifikovat jazykovou normu a prosazovat nejvhodnější jazykový úzus (např. pravidla pravopisu).
[HARTMANN-JAMES-1998:122,2]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:35-36]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001080.htm ]