NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
antologie
čítanka (zř.), chrestomatie (zast.)
Soubor děl nebo jejich částí jednoho nebo více autorů krásné, popř. odborné literatury, sestavený editorem podle zvoleného hlediska (personálního, tematického, žánrového, chronologického, teritoriálního aj.) a doplněný zpravidla doprovodným materiálem. Původně sbírka překladů antické poezie.
[ODLIS]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:15]
[HLAVATÁ-1979:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001081.htm ]