NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorský sborník
Druh sborníku sestavený z prací jednoho autora.
[HLAVATÁ-1979:14]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:90]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 10 / 000001083.htm ]